אישורים

כל מוצרי החברה, המנועים וכלל מכלולי הפיגום, כולל אלה המיוצרים על ידי בית המלאכה החדשני שלנו,  מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי ורשומים בפנקס הפיגומים הממוכנים, המנוהל ע"י משרד העבודה והרווחה.